Estudi del ronc i de les apnees

Estudi del ronc i de les apnees

 

    Si a la nostra visita veiem que pot patir apnees del son podem realitzar-li un estudi amb un dispositiu que s’emportarà a casa seva per monitoritzar-li el son durant la nit i que detecta 5 senyals diferents mentre vostè dorm: flux respiratori, oximetria, freqüència cardíaca, posició corporal i roncs. Al analitzar en el ordinador les dades recollides podem realitzar un informe detallat dels roncs i severitat de les apnees que presenta per valorar si necessita un tractament postural, un dispositiu intraoral que li fem a la consulta o si té un grau sever de apnees que requereixen un estudi hospitalari i un CPAP, maquina per bombejar aire a pressió.

El dispositiu intraoral és cómode de portar i elimina el ronc que tant molesten a la parella.