Raspat periodontal

Raspat periodontal

 

    El tractament inicial de la malaltia periodontal consisteix en la desinflamació i desinfecció de la geniva amb el raspat per tal d’eliminar els bacteris i càlculs acumulats en la superfície de la dent i sota el marge de les genives. Aquesta tècnica s’efectua dins del gabinet dental per part del dentista o de l'auxiliar especialitzada (higienista), pot requerir anestèsia i varies sessions i ha d’anar acompanyada d’un raspallat a casa molt meticulós.

El raspat és una tècnica que requereix una gran habilitat i que es realitza parcialment amb ultrasons però una gran part manualment amb material específic. Si no es realitza de forma molt meticulós potser no s’aconseguirà eliminar tots els bacteris de sota la geniva i es mantindrà la inflamació gingival, sagnat i progressió de la destrucció periodontal.
En un estat més avançat de la malaltia és possible que després dels raspats persisteixen les bosses fondes o les deformitats de la geniva. Aleshores aquestes s’han d’eliminar amb cirurgia per evitar la reinfecció i la progressió de la malaltia periodontal.