Periodòncia

 Periodòncia

    Som una consulta especialitzada en el tractament de la malaltia periodontal i periimplantaria que és una infecció deguda a l’acumulació de bacteris en les superfícies dentals que poc a poc produeixen la destrucció dels teixits de suport de les dents. 

Els símptomes són sagnat de les genives, mobilitat dental, mal gust de boca o mal alè, sensibilitat al fred, dents més llargues i descalçades, espais negres interdentals i, de vegades, dolor i supuració.

El tractament que oferim als nostres pacients es basa en la desinfecció gingival, l’eliminació dels bacteris amb el raspat radicular, el control d’higiene oral, estudi microbiològic i, si és necessari, la cirurgia oral.

    En la primera visita el periodoncista (dentista especialitzat en genives) li realitzarà un estudi acurat mitjançant un sondatge i un estudi radiològic dent per dent. L’objectiu d’aquest estudi es conèixer l’estat de la malaltia periodontal i servir de punt de referència pel seu seguiment posterior.

Nosaltres, com a consulta especialitzada en aquest camp, utilitzem la sonda electrònica Florida, la radiologia digital i l’estudi microbiològic a més de material molt específic pel tractament d’aquesta malaltia.

Cal saber que quan es desenvolupa una flora oral periodontopatógena i s’inicia la malaltia periodontal inflamatòria, a mes de afectar la salut de les seves dents i genives es produeix una afectació a distancia en  el organisme. Les malalties inflamatòries cròniques, com la periodontitis, poden augmentar el risc de patir malalties cardiovasculars per arteriosclerosis (hipertensió, infart cardíac,...), diabetis, obesitat, part prematur, artritis reumatoide, pneumònia per aspiració, Alzheimer, malalties inflamatòries de budells (Chron, colitis ulcerosa,...), càncer colorectal,...

El objectiu del tractament periodontal es recuperar la salut periodontal i el equilibri en la flora oral amb una “flora oral amiga “que es benigna per la geniva i pel organisme.

Periodòncia

Des de l’any 1992 la dra. Estany ha tractat molts pacients dels seus problemes gingivals restaurant una bona funció, masticació i aconseguint mantenir les seves dents.