Implants

 Implants

 

    Els implants dentals permeten substituir una pròtesi convencional mòbil per una pròtesi fixa i substituir dents perdudes per dents fixes suportades sobre implants i recuperar una bona salut, funció i estètica dental.

Des de l’any 1994 la dra. Estany i equip hem col·locat milers d’implants i hem donat una bona funció, masticació i estètica a centenars de pacients. 

 

COL·LOCACIÓ D’IMPLANTS
El primer pas del tractament  consisteix en col·locar un cargol de titani (l'implant) enroscat al maxil·lar. El cargol es fixa gradualment a l’os igual que les arrels naturals. Passat un cert temps, aquesta arrel metàl·lica proporciona un suport estable ben fixat i, a la seva part superior visible, sobre la geniva, s’hi situa una dent artificial. Aquesta dent s’elabora de manera que s’iguali a la resta de les dents naturals en forma, color i funció.
Durant el temps d’espera per aconseguir una bona osteointegració, el pacient pot portar una pròtesi provisional. Passada la fase d’integració, en la qual els implants queden integrats a l’os, s’hi posen uns pilars en els quals s’enroscarà la pròtesi d’una manera fixa i permanent.
Entre els avantatges que ofereix aquest mètode, destaca l’augment de la qualitat de vida, la sensació de tenir dents pròpies, la recuperació de la capacitat mastegadora i, per damunt de tot, un canvi en el comportament social.

En molts casos ara ja podem fer càrrega inmediata amb dents el dia de la cirurgia.

Implants explicació

OPCIONS DE TRACTAMENT
Després d’un estudi personalitzat,  per a cada cas s’escull el tipus d’implant i l’opció de tractament més adient. Els més comuns són:

  • Reemplaçar una única dent. En aquest cas es col·loca un implant i sobre aquest, posteriorment, una corona dental. L’implant dental reemplaça tant la dent natural perduda com la seva arrel  mentre  que la  corona s’iguala a les dents veïnes.
  • Reemplaçar més d’una dent. En aquest cas es col·loca un nombre d’implants igual o inferior al nombre de dents perdudes tot depenent del lloc, l’espai o la càrrega i, a continuació, sobre els implants  es col·loquen les corones necessàries.
  • Reemplaçar totes les dents. Quan es dóna aquesta situació, les dues possibilitats més freqüents són, o  bé col·locar de  dos  a quatre implants i  una pròtesi mòbil recolzada sobre aquests  o  bé un nombre més gran d’implants  per tal de subjectar una pròtesi fixa.

És molt important un disseny molt higiènic de la pròtesi i acabat el  tractament, cal planificar  unes visites periòdiques de seguiment amb l’objectiu de controlar i mantenir sans els implants, les dents i les genives.