Nens: Fluorització i Segellat de fissures

Nens: Fluorització i Segellat de fissures

 

   L'atenció dental a la infància és una prioritat en a Clínica Dental Dra. Estany. Creiem que la primera visita al dentista ha de coincidir amb l'erupció de les primeres dents de llet (entre els 6 i els 12 mesos), i serveix com a orientació als pares per poder establir un programa de prevenció. En aquesta primera visita podem realitzar una revisió senzilla, prendre radiografies de control, controlar la placa dental, ensenyar tècniques de raspallat i també valorar si hi ha una correcta erupció dental. Recomanem fer una o dues visites de manteniment a l'any, segons les necessitats dentals del nen o nena.

A partir de l'erupció de la dentició adulta, que se sol iniciar al voltant dels 6 anys, vam valorar la necessitat de realitzar tractaments preventius, com l'aplicació tòpica de fluor, o els segellats de fissures. El segellat de fissures és un procediment preventiu pel qual es tapa les fosses i fissures sanes dels primers i segons molars definitius mitjançant l'aplicació d'una resina. Suposa una barrera que protegeix les zones més susceptibles de ser atacades per les càries.

És una tècnica molt ràpida, senzilla i indolora, que serveix no només per prevenir càries futures, sinó també per habituar als nostres petits pacients a la clínica dental, i a prevenir episodis de por o ansietat, tan habituals entre els adults. .