Extracció tercers molars

Extracció tercers molars

 

   Els tercers molars o queixals del seny de vegades no tenen espai en l'arcada dentària i queden malament llocs o impactats poden generar infeccions, pericoronitis, quists, dolor local i pressió, mals de cap, càries en dents veïns, apinyament de dents anteriors, ...

L'estudi del tercer molar inclou una anamnesi, una bona exploració i un estudi radiològic TC 3D per veure la seva posició exacta i saber les relacions anatòmiques amb les dents veïnes, amb els sins maxil·lars i amb els conductes dentaris inferiors a més de poder saber la quantitat i qualitat d'os que l'envolta així com la seva anatomia de la corona i de les seves arrels.

Si és aconsellable l'extracció quirúrgica la realitzarem de forma molt meticulosa per tenir un bon postoperatori.