Extracció i fenestració de dents incloses

Extracció i fenestració de dents incloses

 

    Les dents incloses són aquells que no han erupcionat. En comptes d'estar a la boca s'han quedat retinguts dins de l'os per complet o bé part en l'os i part en la mucosa bucal ja sigui per manca d'espai, per malposició o malformació o per ser dents extres. De vegades els podem trobar inclosos i associats a una lesió moltes vegades quística.


L'estudi de la dent inclòsa es basa en una bona anamnesi, exploració clínica i un estudi radiològic TC 3D per veure la seva posició exacta i veure les relacions anatòmiques amb les estructures veïnes: os, dents veïns, si maxil·lar, fosses nasals i nervis dentaris inferiors.


Després de l'estudi moltes vegades aconsellem la seva extracció quirúrgica. Si es tracta d'una dent útil i funcional en l'arcada dental indiquem una fenestració. La fenestració és una tècnica quirúrgica per destapar la corona de la dent retingut i exposar-la en boca per poder traccionarlo amb mètodes ortodòntics i poder-lo portar al seu lloc correcte en l'arcada.