Elevació sinusal

Elevació sinusal

 

    Quant en sectors posteriors del maxil·lar superior tenim poc os per posar implants es fa l’estudi radiològic detallat amb el TAC 3D i valorem realitzar una cirurgia per aixecar terra de sinus amb una tècnica atraumàtica com son els osteòtoms o amb una finestra lateral. L’objectiu es emplenar amb os el terra del sinus per poder posar-hi implants i realitzar una pròtesi fixa sobre ells.