Cirurgia preprotesica

Cirurgia preprotesica

 

   Quan han de col·locar-se pròtesis dentals sobre dents o implants cal que els teixits (geniva i os) al voltant de les dents o implants pilars presentin condicions de salut, gruix i contorn gingivals adequats per al manteniment i l'estètica de les pròtesis. Pot ser necessari allargar les corones dentals per millorar l'estètica o per poder col·locar les corones o caretes necessàries, o augmentar el volum ossi en un tram que ha estat edèntul per a la futura col·locació d'implants dentals. La cirurgia mucogingival també seria un tipus de cirurgia preprotèsica si s'ha de fer abans de la col·locació d'una pròtesi.

La cirurgia preprotèsica inclou els allargaments de corona amb l'objectiu d'augmentar la longitud de les dents per estètica o per deixar càries o fractures dentals al descobert per poder fer la reconstrucció o la pròtesi.