Cirurgia làser, Frenet, quist dentari, apicectomia i diferents lesions orals

Cirurgia làser, Frenet, quist dentari, apicectomia i diferents lesions orals

 

   El làser de díode és molt útil en la cirurgia de teixits tous per la seva precisió i hemostàsia que dóna molta visibilitat del camp i millor postoperatori amb menys riscs d’infeccions. L’utilitzem per extraure frenets labials, fibromes, pòlips, epulis, mucoceles, fenestració dental, gingivectomia, dilatacions venoses, etc. I en general evita la necessitat de suturar els teixits.

El làser en dosis baixes té un alt poder antiinflamatori i es pot utilitzar en sensibilitat dentària, aftes, líquens, dolor de ATM, etc. També com a blanquejant de dents i com a desinfectant en la teràpia fotodinàmica.