Estudi de ATM i dolor orofacial

Estudi de ATM i dolor orofacial

 

    L’articulació temporomandibular (ATM) es l’articulació que ens serveix per obrir i tancar la boca i esta localitzada per davant de l’orella. La ATM presenta una alta complexitat degut als moviments que realitza d’obertura i tancament, translació i lateralització de la mandíbula. Participa en la funció de masticació, deglució, fonació i respiració.

 

IMG-perfil-ATM

Els problemes de l’ATM en moltes ocasions son deguts a un problema de mal oclusió dentaria o a què s’exerceix una pressió excessiva sobre les dents, bruxisme. Aquesta sobrecarrega sol ser involuntària i augmenta al dormir.

Els seus trastorns poden cursar amb limitació de l’obertura bucal i/o dificultat a la masticació, dolor a l’articulació que es pot traslladar a cap i oïda, sorolls articulars, contractura muscular al voltant dels músculs de la galta, de les cervicals, del coll i dolor o “cansament” en els  músculs de la cara al despertar, mobilitat de les dents,...

La teràpia pot incloure mesures de prevenció i/o tractament com son un canvi de hàbits, relaxació muscular, fèrula de descarrega personalitzada, i si fos necessari millorar la oclusió amb un ajust oclusal, pròtesi u ortodòncia per així eliminar o millorar els símptomes.