Bruxisme i fèrula de descàrrega

Bruxisme i fèrula de descarrega

 

    Els problemes de l’ATM en moltes ocasions son deguts a un problema de mal oclusió dentaria o a què s’exerceix una pressió excessiva sobre les dents, bruxisme. Aquesta sobrecarrega sol ser involuntària i augmenta al dormir.

El Bruxisme provoca una pressió continuada sobre les dents que les desgasta, desperta hipersensibilitat dental per hiperexcitació de la polpa dental (nervi) i a vegades les acaba esquerdant i fins i tot trencant. Aquesta sobrecarrega també es trasllada a l’articulació  i provoca dolor i desgast de la ATM i del menisc interarticular.

Es molt important fer un estudi de la seva oclusió, símptomes  i una exploració de la ATM acurats per poder aplicar mesures de prevenció i/o tractament com son un canvi de hàbits, relaxació muscular, fèrula de descarrega, fisioteràpia i si fos necessari millorar la oclusió amb un ajust oclusal, pròtesi u ortodòncia i així eliminar o millorar els símptomes.

Les fèrules de descarrega pel bruxisme són fèrules rígides de resina adaptades a les seves dents amb una cara oclusal plana i rígida on toquen totes les dents de l’arcada antagonista. Aquestes fèrules redistribueixen les forces que fem al prémer les dents i desprogramen i relaxen la musculatura facial i paral·lelament la cervical i la del crani reduint molts mal de caps.

Les fèrules s’utilitzen mentre dormim i fins i tot en algun cas durant el dia per ajudarnos a alliberar la tensió acumulada durant el dia en el cas de que patim episodis esporàdics o continuats d’estrès.