Bruxisme i fèrula de descàrrega

Bruxisme i fèrula de descarrega

 

    Els trastorns de l’articulació “temporomandibular”(ATM) de vegades, cursen amb dolor a l’articulació, limitació de l’obertura bucal, sorolls articulars i dificultat a la masticació.

El Bruxisme provoca una pressió continuada sobre les dents que desgasta les dents, castiga la ATM, provoca hipersensibilitat dental per hiperexcitació de la polpa dental (nervi) i a vegades a acaba fisurant, esquerdant fins i tot trencant algunes dents.

Es molt important fer un estudi acurat de la seva oclusió, símptomes  i exploració de la ATM per aplicar mesures de prevenció i/o tractament com son canvi de hàbits, relaxació muscular, fèrula de descarrega dissenyada pel dentista, millorar la oclusió amb ajust oclusal, pròtesi u ortodòncia si fos necessari i així evitar o millorar els símptomes.