Ajust oclusal

Ajust Oclusal

 

   La funció de les dents és la de la masticació. Degut als canvis alimentaris de la societat moderna els aliments cada vegada són més tous i ja des de petits no exercim/estimulem com toca el nostre sistema estomatognàtic, motiu pel qual, això ens porta a un pobre desenvolupament del maxil·lar i la mandíbula com caldria. D’aquí que cada vegada calguin més tractaments d’ortodòncia per manca d’espai  o bé que no puguin erupcionar les dents, com serien per exemple els queixals del seny. La masticació també cal que sigui bilateral i de manera alterna ja que si només masteguem per un costat ens pot dur a patir problemes com serien mals de cap contractures musculars, dolors cervicals,...

Una altra funció importantíssima pel bon desenvolupament craniofacial és la respiració nasal. Des de que naixem respirem pel nas però per diferents factors cada vegada més ens trobem  en molts casos de persones que es converteixen en respiradors bucals, el que provoca alteracions a nivell de tot el cos ja que l’aire que hauria d’entrar pel nas entra a través de la boca. Si de ben petits ja no respirem pel nas això comporta que no es pugui desenvolupar el maxil·lar superior com seria d’esperar.

La mirada de la RNO és la PREVENCIÓ, d’aquí la importància de visitar al dentista des de que els petits ja tenen les dents de llet (dentició temporal) o inclús abans per assegurar una correcta amamantació, i correcta deglució i respiració nasal.

AJUST OCLUSAL

La manera d’encaixar les dents és importat. Una oclusió que no està equilibrada pot dur-nos a tenir limitacions en els moviments mandibulars, a mastegar només per un costat, a tenir problemes periodontals en unes dents concretes. Poden existir contactes prematurs en  aquell punt o punts on unes dents toquen massa o bé porten a tancar de 2 maneres diferents.