Millorant somriures amb la Dra. Luana!

09/04/2021

Millorant somriures amb la Dra. Luana.
Pacient amb tractament d’allargament de corona i blanquejament previ.
Onlays directes de laboratori.
Restauracions de composites directes.
Carilles disilicat de liti.