Mastegar

21/09/2018

    Les dents no són tan durs com un pensa i només poden ser usats per mastegar aliments. Qualsevol acte que no sigui usar-los per aquesta funció pot produir greus danys. Segur que mai has “rosegat un boli bic”?