"International Osteology Symposium"

02/05/2023

Aquest 27-29 d’abril es va celebrar el “International Osteology Symposium” a Barcelona, i com no podia ser menys, la Dra. Carolina Mor i el Dr. Jorge Toledano, han participat com a assistents.

A la #clinicaEstany apostem per la formació continuada de tot el nostre personal, d’aquesta manera podem oferir els millors tractaments per a tots els nostres pacients.