Implants dentals a Girona, raons per a que confiïs en nosaltres.

12/03/2019

A Clínica Dental Dra. Jorgina Estany els oferim els implants dentals a Girona amb la màxima qualitat de materials i les tècniques més capdavanteres.

Què són els implants dentals?

Els implants dentals són arrels artificials, creats per a substituir dents absents o perdudes per qualsevol causa, capaços d'integrar-se fins al punt de conviure de forma sana i totalment natural amb la resta dels teixits de la boca.

Actualment estan fabricats preferentment de titani químicament pur i actuen com a substituts de les arrels dentals. Després de la seva col·locació dins del maxil·lar o de la mandíbula serveixen perquè, una vegada que estiguin osteointegrats, donin suport a les noves dents artificials que aniran unides a ells.

A Clínica Dental Dra. Jorgina Estany els oferim els implants dentals a Girona amb la màxima qualitat de materials i les tècniques més capdavanteres.

Cada implant, com ja hem comentat, fa les vegades d'arrel artificial sobre la qual s'assentarà la corona o pròtesi dental i en ell podem distingir, a semblança de la dent natural:

 • Fixació implantològica o implant dental (porció que queda sota la geniva).
 • Pilar transepitelial (porció de la fixació que emergeix en la boca).
 • Corona o pròtesi (que recobreix al pilar i és apreciable en boca).

implants dentals a Girona

 

Quins beneficis tenen els implants dentals?

 1. DISMINUIR LES SOBRE-CÀRREGUES DE LES PECES RESTANTS
  En anar perdent peces dentàries, les restants han de suportar totes les forces de la masticació, patint una important sobrecàrrega, i per tant, veient escurçada la seva vida útil. Amb els implants dentals no només reposem les dents que hem perdut a nivell estètic sinó també a nivell funcional.
 1. FRENAR LA REABSORCIÓ ÒSSIA (PÈRDUA D’OS)
  Quan perdem una o diverses peces dentàries s'inicia un procés de reabsorció o pèrdua òssia que, en molts casos, es veu accelerat per la pressió de les pròtesis amovibles (de posar i treure). En implantar les arrels artificials es frena també la reabsorció òssia, les conseqüències funcionals i estètiques de la qual poden arribar a ser dramàtiques.
 1. MILLORAR LA FUNCIÓ DENTAL
  Poder substituir les dentadures amovibles (de posar i treure) per dents fixes, millorant la funció i l'estètica del nostre somriure. Reposar peces dentals sense necessitat de tocar les dents naturals, permetent-nos mastegar, somriure i parlar amb total normalitat.
 1. MILLORAR L'ESTÈTICA
  Les pròtesis dentals, fixades sobre els implants, tenen la mateixa forma, color i grandària a les dents pròpies. El seu gran avantatge radica que el resultat final és totalment natural, no es veuen com a peces artificials, i els pacients amb implants poden riure i parlar amb total normalitat. Les millors opcions estètiques d'implants dentals a Girona estan a la nostra clínica.
 2. SOLUCIONS A PERSONES AMB FALTA D’OS
  Els problemes en implantologia apareixen per la falta d'os o bé en altura o bé en amplària. La diversitat de diàmetres i longitud de tots els tipus d'implants dentals a Girona ofereix solucions a tots aquests problemes.

 

Quina seguretat ofereixen els implants dentals?

Gràcies a una tecnologia en constant evolució, l‘implantologia dental és una tècnica molt segura i predictible sempre que sigui realitzada i supervisada per un expert. De fet, així ho estableixen nombrosos estudis clínics a llarg termini. Qualsevol pacient que desitgi que els seus implants i pròtesis perdurin ha de tenir present que requereixen unes cures fonamentals de manteniment: higiene i revisions periòdiques.

Els implants dentals i altres components que utilitzem en la nostra clínica dental a Girona són el resultat dels últims avanços biotecnològics, fruit de més de 20 anys de recerca. Estan elaborats amb materials de la màxima qualitat i han estat sotmesos a controls exhaustius de fabricació i precisió.

 

Com sabem que l'implant que ens col·loquen és de bona qualitat?

Avui dia, existeixen desenes de sistemes d'implants dentals en el mercat amb grans diferències en els seus dissenys i en l'origen de fabricació de les diferents peces que el conformen. El sistema d'implants dentals que col·loquem en la nostra clínica té l'aprovació de les autoritats sanitàries europees amb el marcat CE adequat, i a més consta dels segells de certificació TÜV i FDA.

En la nostra clínica dental s'han col·locat milers d'implants dentals a Girona, la qual cosa ens dóna una experiència única del comportament d'aquesta terapèutica en el nostre mitjà. Podem assessorar-lo dels últims mètodes i tècniques utilitzades per a resoldre els múltiples casos de problemes bucals i implants dentals a Girona, perquè vostè pugui aconseguir un somriure perfecte.

La nostra política es fonamenta en un enfocament odontològic integral del pacient, a través d’una atenció personalitzada.

La qualitat dels nostres serveis comença des de la base mateixa dels suports dentaris, fins a la major expressió d’art dels nostres materials restauradors.

 

Quins tipus existeixen d’implants dentals a Girona?

 1. IMPLANTS UNITARIS
  Implant de titani que substitueix l'arrel perduda de la dent original. S'integra amb l'os de forma biocompatible. Màxima estètica i funcionalitat, especialment si la corona es confecciona amb zirconi, un material estètic sense metall de gran qualitat.

implants dentals a Girona

 

 1. DENTADURES COMPLETES FIXES
  Dentadura completa suportada per 6 o 8 implants dentals. En estar fixada amb implants, elimina la necessitat d'utilitzar adhesius per a dentadures. Recuperi el seu somriure natural, torni a mastegar com ho feia abans i parli sense por al fet que se li mogui la dentadura. Aquesta és l'opció per a implants dentals a Girona més definitiva.

implants dentals a Girona

 

 1. DENTADURES COMPLETES EXTRAÏBLES
  Dentadura completa estabilitzada amb 2, 4 o 6 implants dentals. Es pot extreure mitjançant uns ancoratges per a la seva neteja i manteniment. Opció senzilla i econòmica.

implants dentals a Girona

 

 1. DENTADURES COMPLETES HÍBRIDES
  Es tracta de dentadures de resina fixades amb 4 o 6 implants dentals. És una opció recomanada per a pacients que han usat dentadura postissa durant molt de temps. Més econòmica que la dentadura de porcellana.

implants dentals a Girona

 

Què és la osteointegració?

El procés de osteointegració es defineix com la unió mecànica ferma, directa, estable i duradora produïda entre l'os viu maxil·lar i el cos d'un implant dental de titani, que es realitza sense interposició de teixit connectiu.

Perquè es produeixi la osteointegració cal realitzar una correcta tècnica quirúrgica, l'èxit de la qual dependrà de la presència o absència de processos inflamatoris, del disseny de l'implant i del temps que aquest es mantingui lliure de càrregues, que ha de ser de 4 a 6 mesos.

En l'actualitat, les tècniques més avançades com els implants de càrrega immediata permeten proporcionar una pròtesi amb dents fixes sobre implants osteointegrats als pocs dies o fins i tot a les hores de la seva col·locació.

implants dentals a Girona

 

Existeixen contraindicacions per als implants dentals?

Existeixen molt poques contraindicacions absolutes, entre les quals podem destacar malalties greus que influeixin en el metabolisme de l'os, infeccions específiques, tumors malignes que afectin l'os o radioteràpia en grans dosis.

És important dir que els implants dentals no provoquen rebuig en l'organisme. Comunament, quan es parla de rebuig es fa referència a una no osteointegració de l'implant dental (s'estima normal un nivell de fracassos del 2% a 5% dels implants col·locats).

Quan un implant dental no s’osteointegra es pot tornar a col·locar un altre per a substituir-lo.

 

La intervenció quirúrgica és llarga i complexa?

Es tracta d'una intervenció ambulatòria, la qual cosa vol dir que el pacient es tracta en la nostra clínica dental. La intervenció es duu a terme, en la majoria dels casos, mitjançant anestèsia local i sedació.

En intervencions de llarga durada (rehabilitacions completes, elevacions del si maxil·lar, regeneració òssia) es pot recórrer a la sedació endovenosa realitzada per un metge anestesista de la clínica dental.

 

Com és el període postoperatori?

Al contrari del que pugui semblar, en molts casos el postoperatori suposa menys molèsties i incomoditats que altres intervencions menors en odontologia. Un implant a vegades pot ocasionar molèsties en la geniva durant el procés de cicatrització de la ferida, per la qual cosa es prescriuen analgèsics o antiinflamatoris segons el tipus d'intervenció; al fer un estudi amb Rx3D (CBCT) previ a la cirurgia reduïm molt la incisió i el temps de cirurgia.

És fonamental tenir una bona higiene durant aquest període per a evitar sobreinfeccions de la geniva. Normalment es prescriuen antibiòtics per seguretat. En alguns casos apareix sovint inflor durant els primers dies que sol remetre espontàniament a les 72 hores, si bé no resulta dolorosa i permet fer vida normal.

 

Quant temps dura tot el tractament, des de la fixació de l'implant fins a la col·locació de la peça dental?

Les pròtesis poden col·locar-se després de tres a sis mesos d'espera una vegada realitzada la cirurgia.

 

Hi ha algun problema per a la col·locació de l'implant segons l'edat del pacient?

Els implants es poden col·locar en joves una vegada completat el desenvolupament, normalment a partir dels setze anys en les dones i divuit en els homes. En zones estètiques esperem als 18-21 anys. En els adults no existeix contraindicació per raó de l'edat.

 

Quina pròtesi o peces dentals es poden col·locar sobre els implants?

Bàsicament existeixen dues formes de rehabilitació protètica sobre implants: les pròtesis fixes zirconi o de metall-porcellana, que ens proporcionen el major nivell d'estètica, comoditat i funció, i les pròtesis amovibles (de llevar i posar), realitzades en resina i que suposen una opció més econòmica en ser un tractament menys sofisticat (sense dents) i que necessita menys manteniment posterior.

Per a això, a la clínica, l'odontòleg pren impressions i registres de mossegada que posteriorment enviarà al laboratori, on el protètic buida o positiva les impressions en guix, i sobre els models resultants confecciona les estructures de la pròtesi fixa amb cera. TENIM ESCANER INTRAORAL: En pròtesi fixa estem utilitzant la innovadora tecnologia del escàner digital intraoral per aconseguir la màxima precisió en disseny sobre el motlle digital (CAD) i fabricació també digital de la pròtesi (CAM).

implants dentals a Girona

Aquests encerats s'inclouran en revestiments especials resistents a altes temperatures i es procedeix al colat en metall amb diferents aliatges. L'últim pas podria ser muntar la ceràmica sobre les estructures metàl·liques, depenent del tipus de pròtesi fixa a realitzar, ja que també existeix la possibilitat de realitzar les corones i ponts en porcellana pura (sense metall) o sobre una base de zirconi (un material blanc anomenat alúmina), que en aquest últim cas utilitza la innovadora tecnologia de CAD CAM.

 

Com són els resultats? Són estètics?

Els implants correctament col·locats garanteixen uns resultats estètics en la majoria dels casos molt superiors a la dentadura desgastada del pacient.

El pacient ha de tenir clar que no només aconseguirà una boca sana sinó a més un somriure estètic. Aquestes han de ser les seves exigències.

implants dentals a Girona

 

Existeix algun tipus de garantia per a aquest tractament?

Uns implants ben col·locats i de grandària proporcional a la càrrega que han de suportar (a major grandària, major seguretat) són per a tota la vida, sempre que es segueixin visites periòdiques de manteniment per evitar la infecció periimplantaria.

 

Quines condicions es necessiten per a l'èxit del tractament?

Les condicions fonamentals per a garantir l'èxit són:

 1. La correcta planificació del cas concret.
 2. Les mans i l'experiència del cirurgià (la grandària de l'implant i la seva correcta col·locació).
 3. L'elaboració de la pròtesi tenint en compte les càrregues que ha de suportar i el correcte ajust per a evitar forces anòmales que suposin un sobreesforç dels implants.

 

Hi ha algun tipus de risc per al pacient?

Potser el risc més significatiu és la pèrdua de sensibilitat en la zona del llavi inferior si durant la intervenció es toca o se secciona el nervi mentonià. Aquesta pèrdua de sensibilitat pot ser temporal o permanent. Per aquest motiu cal ser especialment acurat quan s'opera en aquesta zona, perquè no ens val tocar el nervi amb un implant massa llarg però tampoc ens serveix un implant massa curt que no aguanti la càrrega a la qual serà sotmès. Al fer l’estudi amb escàner CBCT tenim una imatge molt acurada de l’anatomia local de tal manera que reduïm riscos.

D'altra banda, és fonamental que els implants estiguin correctament col·locats des d'un principi, ja que una vegada que aquests es s’osteintegren queden "soldats" a l'os, i si fos necessari extreure'ls perdríem molt os maxil·lar, la qual cosa complicaria enormement una rehabilitació i, per descomptat, els resultats mai serien els mateixos.

 

Què ocorre quan el pacient té poca massa òssia a la zona a rehabilitar?

Avui dia disposem de tècniques avançades per a realitzar cirurgies en casos extrems. Es pot recórrer a elevacions del si maxil·lar i empelts que poden ser autòlegs (propis del pacient) o d'altres tipus, amb un percentatge d'èxits elevadíssim. Afortunadament, són estranyíssims els casos en els quals un pacient que desitja ser rehabilitat no pot ser-ho. El camp de la regeneració òssia és sense cap dubte un dels principals avanços en l‘implantologia dels últims anys.

implants dentals a Girona

 

Un pacient amb “piorrea”: com ho solucionen els implants?

Per als pacients amb piorrea els implants són "UNA BONA SOLUCIÓ" per tornar a tenir una dentadura correcta. Tradicionalment aquest tipus de pacients estaven ineludiblement abocats a perdre les seves dents. L'únic tractament que podíem oferir-los era una higiene escrupolosa i periòdiques visites a la consulta per a realitzar-se tractaments periodontals. Una malaltia periodontal no tractada acaba produint la pèrdua de les dents i també pot afectar als implants.

 

Existeixen implants sense cirurgia?

En parlar d'implants dentals a Girona sense cirurgia estem parlant de procediments de cirurgia guiada per ordinador. Tots aquests sistemes utilitzen una plantilla elaborada prèviament sobre la qual cal adaptar els implants i que ens permet col·locar-los sense haver d'obrir la geniva ni donar punts. Lògicament, la intervenció és menys invasiva.

Amb l’escàner CBCT podem fer l’estudi i planificar la cirurgia guiada que reduirà el temps de la cirurgia i millorarà el paral·lelisme dels implants.

 

Es poden col·locar implants i dents en el mateix dia?

Solament ho podem fer en casos molt concrets i favorables. En aquests casos nosaltres oferim dents provisionals en resina que uns mesos després seran substituïts pels definitius en ceràmica de màxima estètica.

 

Què són els implants de càrrega immediata?

Aquells que hem comentat en la pregunta anterior, en els quals la pròtesi es col·loca el mateix dia de la cirurgia.

 

Implants de zirconi: quins són els seus avantatges respecte als de titani?

El zirconi és un excel·lent material en el camp dental, té una màxima biocompatibilitat (la mateixa que el titani) i permet realitzar pròtesis d'una estètica insuperable. Es pot dir que com a implant, és a dir, dins de l'os, no aporta cap avantatge afegit respecte al titani. És una opció del professional.