Estudi en equipo

08/06/2018

A la , l’estudi del cas es important per l’execució del mateix, i una bona coordinació es la clau del èxit.