Certificat: El COVID19, Protocols i reptes emergents i futurs en l’odontologia

13/05/2020

Perquè la seguretat sanitària prima per sobre de tot. a la Clínica Estany, hem realitzat el curs formatiu en front a les mesures a adoptar i protocols, per tal de fer la seva visita segura i confiada.